Teamcoaching

 

“All that is gold does not glitter, not all those who wander are lost” – J. Tolkien

 

Niemand kan alles alleen. En samen is niet altijd makkelijk. Als je begint met samenwerken, lijkt het allemaal vlot te gaan. Iemand zet een paar flinke passen. En ineens gaat het niet meer zo vlot. Je zit samen vast. De één wil sneller en de ander vindt het juist te snel gaan. Terugkijkend vraag je je af welke stappen nou zijn overgeslagen. Hoe zorg je dat iedereen meedoet en je je doel bereikt? Hoe zorg je voor vertrouwen en veiligheid? Hoe zorg je dat iedereen zijn of haar leiderschap benut?

 

Het begint met hele kleine stapjes. Een creatieve aanpak die mensen uitnodigt het beste van zichzelf te geven en de rest achterwege te laten. Persoonlijk leiderschap is de sleutel tot samenwerking.

 

Betrokken & ervaringsgerichte teamcoaching.  

 

Leiderschap voor iedereen.

samenwerking
Conflict

Van A naar B:

De wereld verandert voortdurend. Bedrijven, overheid en scholen veranderen mee. Teams krijgen een nieuwe opdracht. En die nieuwe opdracht vraagt om nieuw gedrag.

Dat blijkt in de praktijk niet makkelijk. Hoe zorg je dat mensen mee gaan doen? Hoe zorg je dat het van mensen zelf wordt in plaats van een plan van boven af? Hoe zorg je dat mensen willen luisteren en zich betrokken voelen?  Hoe voorkom je boosheid en frustratie en wat doe je als het er al is?  TeamSmederij luistert graag naar je vraag.

Betrokkenheid bij verandering begint vaak bij het veranderen van de betrokkenheid.

Van onzekerheid naar vertrouwen 

Soms maakt de sfeer in een team het mensen niet makkelijker om bij te dragen aan het team. Teamleden durven niet zichzelf te zijn, zijn niet open of uiten zich alleen negatief. Zo helpen ze onbedoeld mee om de onzekere of gespannen sfeer te laten bestaan.

Via een stap voor stap aanpak kun je weer ruimte maken voor vertrouwen bij elk teamlid. Daardoor kan ook het gezamenlijke vertrouwen weer groeien. De teamleden kunnen weer oog krijgen voor de mogelijkheden om elkaar aan te vullen. Werk samen aan leiderschap voor iedereen.

Zet vandaag nog een volgende stap in de ontwikkeling van je team: maak nu een afspraak! 

Conflictoplossing

Waar mensen samenwerken ontstaan soms conflicten. Een langdurig conflict ontneemt jou en je omgeving alle energie om aan de echt belangrijke doelen te werken. Verwijten vliegen over en weer. Hoe raak je weer in gesprek? Hoe zorg je dat de twee partijen aan een oplossing gaan werken? 

Ik ben gecertificeerd conflictcoach. Ik heb jarenlang in aandachtswijken gewerkt met kinderen en pubers. Daar heb ik geleerd om vertrouwen te geven, te luisteren en niet te oordelen. Dit blijkt vaak ruimte te geven aan een oplossing. Mijn ervaringsgerichte & actiegerichte no-nonsens aanpak focust op de individuele verantwoordelijkheid om er samen uit te komen en nodigt uit om te veranderen.

Leiderschap voor iedereen.  

Wil je voorbeelden van trainingen & workshops zien? Klik hier 

samenwerking

Van A naar B:

De wereld verandert voortdurend. Bedrijven, overheid en scholen veranderen mee. Teams krijgen een nieuwe opdracht. En die nieuwe opdracht vraagt om nieuw gedrag.

Dat blijkt in de praktijk niet makkelijk. Hoe zorg je dat mensen mee gaan doen? Hoe zorg je dat het van mensen zelf wordt in plaats van een plan van boven af? Hoe zorg je dat mensen willen luisteren en zich betrokken voelen?  Hoe voorkom je boosheid en frustratie en wat doe je als het er al is?  TeamSmederij luistert graag naar je vraag.

Betrokkenheid bij verandering begint vaak bij het veranderen van de betrokkenheid.

Van onzekerheid naar vertrouwen 

Soms maakt de sfeer in een team het mensen niet makkelijker om bij te dragen aan het team. Teamleden durven niet zichzelf te zijn, zijn niet open of uiten zich alleen negatief. Zo helpen ze onbedoeld mee om de onzekere of gespannen sfeer te laten bestaan.

Via een stap voor stap aanpak kun je weer ruimte maken voor vertrouwen bij elk teamlid. Daardoor kan ook het gezamenlijke vertrouwen weer groeien. De teamleden kunnen weer oog krijgen voor de mogelijkheden om elkaar aan te vullen. Werk samen aan leiderschap voor iedereen.

Zet vandaag nog een volgende stap in de ontwikkeling van je team: maak nu een afsopraak! 

Conflict

Conflictoplossing

Waar mensen samenwerken ontstaan soms conflicten. Een langdurig conflict ontneemt jou en je omgeving alle energie om aan de echt belangrijke doelen te werken. Verwijten vliegen over en weer. Hoe raak je weer in gesprek? Hoe zorg je dat de twee partijen aan een oplossing gaan werken? 

Ik ben gecertificeerd conflictcoach. Ik heb jarenlang in aandachtswijken gewerkt met kinderen en pubers. Daar heb ik geleerd om vertrouwen te geven, te luisteren en niet te oordelen. Dit blijkt vaak ruimte te geven aan een oplossing. Mijn ervaringsgerichte & actiegerichte no-nonsens aanpak focust op de individuele verantwoordelijkheid om er samen uit te komen en nodigt uit om te veranderen.

Leiderschap voor iedreeen.  

Wil je voorbeelden van trainingen & workshops zien? Klik hier